Training courses and practical workshops dedicated to maintenance services of the following branches of industry: automation, mechanics, energy, technology, design and construction.

Emt-Tour warsztaty Emt-Systems Dzielimy się wiedzą
EMT TOUR

TIA Portal – integrated design environment

High quality of our services is confirmed by
continuously returning clients.

As much as 85% of enterprises that we have worked
with decided to choose our trainings once again.
It is reflected in the received references.


Pierwsze efekty szkolenia uwidoczniły się niezwykle szybko...
organizację szkolenia, zakres merytoryczny, jak i kwalifikacje trenerów ocenione zostały bardzo wysoko, a pierwsze efekty szkoleniowe uwidoczniły się niezwykle szybko. Podczas szkolenia trener przekazał praktyczną wiedzę w sposób jasny i precyzyjny, a forma szkolenia pozwoliła na skonfrontowanie przekazywanej wiedzy z jej praktycznym wykorzystaniem Read more

Practical part filled with numerous exercises...
the course lived up to expectations of the participants. The key elements were practical part filled with numerous exercises, comprehensive course materials and experienced trainer Read more

Chwalimy poziom wiedzy prowadzących..
Potwierdzamy profesjonalne podejście do prowadzonej działalności szkoleniowej Read more

See all references

Our industry partners

Clients, who benefited from our training services

Join them and
change the image of your company.

Start improving your effectiveness and minimizing breakdowns.
Contact our consultant and we will help you achieve your training goals.

Contact with us