Training courses and practical workshops dedicated to maintenance services of the following branches of industry: automation, mechanics, energy, technology, design and construction.

We guarantee

  • Profesional services of the biggest Polish training center specialized in conducting courses in industrial pneumatics and other engineering techniques.
  • Best training conditions in the Laboratory of Pneumatics equipped with Parker Hannifin assembly tables, which allow the design, construction and verification of pneumatic and electropneumatic systems.

Additionally you recieve:

  • Clear training documentation with many examples.
  • Bilingual certificate of accomplishment training in the Engineering Training Center proving the acquired skills.

High quality of our services is confirmed by
continuously returning clients.

As much as 85% of enterprises that we have worked
with decided to choose our trainings once again.
It is reflected in the received references.


The training was professional and comprehensive ...
According to the participant and on the basis of documentation, the training was professional, comprehensive and we had no objectives either to its didactic or content related aspect. Read more

Program szkolenia był doskonale dostosowany...
uczestnicy szkolenia wysoko oceniają poziom wiedzy i umiejętności jej przekazywania. Program szkolenia był doskonale dostosowany do naszych oczekiwań i potrzeb. Wyważone połączenie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych zagwarantował pełnym zrozumieniem zagadnień pneumatyki Read more

Centrum Szkoleń jako doświadczony organizator specjalistycznych szkoleń inżynierskich...
Inzynierowie i technicy uczestniczący w szkoleniach podkreślają wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć oraz duży nacisk kładziony na część praktyczną szkolenia. Wspólpraca administracyjna pozwoliła bezproblemowo nadzorować projekt. Dokumentacja prowadzona była skrupulatnie i z zachowaniem terminowości. Read more

See all references

Our industry partners

Clients, who benefited from our training services

Join them and
change the image of your company.

Start improving your effectiveness and minimizing breakdowns.
Contact our consultant and we will help you achieve your training goals.

Contact with us