Training courses and practical workshops dedicated to maintenance services of the following branches of industry: automation, mechanics, energy, technology, design and construction

WHY TRAIN WITH US?

  • We are innovative, effective, flexible and fast,
  • Our priority is quality and practical effects, the proof of which are the numerous references we have received,
  • We value competency, reliability, mutual trust and an atmosphere of cooperation,
  • We focus on professional and competent approach to the client,
  • We use systematic and advanced monitoring of our services,
  • We are open to all suggestions, comments and proposals of our clients,
  • We work with verified, experienced staff who are constantly improving their qualifications,
  • We place great emphasis on precise modifications of training forms, methods and programs to suit the needs of our clients,
  • We build long-lasting and based on mutual satisfaction bonds with our clients.

High quality of our services is confirmed by
continuously returning clients.

As much as 85% of enterprises that we have worked
with decided to choose our trainings once again.
It is reflected in the received references.


Szeroka i konkurencyjna oferta szkoleniowa...
zajęcia szkoleniowe prowadzone były na wysokim poziomie merytorycznym przez wybitnego specjalistę w zakresie hydrauliki siłowej i zyskały wysoką ocenę słuchaczy. Sposób prowadzenia wykładów i ćwiczeń praktycznych pozwolił słuchaczom dobrze przyswoić wiedzę z zakresu hydrauliki siłowej Read more

Duży profesjonalizm organizacyjny i merytoryczny...
szkolenia były dopasowane do potrzeb naszych pracowników, a przygotowany program w pełni odpowiadał naszym oczekiwaniom. Uczestnicy szkolenia potwierdzają, że zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym Read more

Specjalistyczny ośrodek szkoleń inżynierskich...
szkolenie całkowicie spełniło oczekiwania naszego pracownika. Prowadzący był osobą o szerokiej wiedzy przekładającej się na zastosowanie przemysłowe, ciekawie przedstawiał poszczególne punkty znajdujące się w programie Read more

See all references

Our industry partners

Clients, who benefited from our training services

Join them and
change the image of your company.

Start improving your effectiveness and minimizing breakdowns.
Contact our consultant and we will help you achieve your training goals.

Contact with us