Training courses and practical workshops dedicated to maintenance services of the following branches of industry: automation, mechanics, energy, technology, design and construction.

RP1

Rapid Prototyping

High quality of our services is confirmed by
continuously returning clients.

As much as 85% of enterprises that we have worked
with decided to choose our trainings once again.
It is reflected in the received references.


As far as organization and logistics are concerned, the cooperation went really well ...
Trainings were characterized by many hours of practical exercises. The company has provided course materials needed for the realization of particular training modules. We recommend EMT-Systems as reliable provider of professional courses and trainings for maintenance services Read more

Szeroka i konkurencyjna oferta szkoleniowa...
zajęcia szkoleniowe prowadzone były na wysokim poziomie merytorycznym przez wybitnego specjalistę w zakresie hydrauliki siłowej i zyskały wysoką ocenę słuchaczy. Sposób prowadzenia wykładów i ćwiczeń praktycznych pozwolił słuchaczom dobrze przyswoić wiedzę z zakresu hydrauliki siłowej Read more

Program szkolenia był doskonale dostosowany...
uczestnicy szkolenia wysoko oceniają poziom wiedzy i umiejętności jej przekazywania. Program szkolenia był doskonale dostosowany do naszych oczekiwań i potrzeb. Wyważone połączenie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych zagwarantował pełnym zrozumieniem zagadnień pneumatyki Read more

See all references

Our industry partners

Clients, who benefited from our training services

Join them and
change the image of your company.

Start improving your effectiveness and minimizing breakdowns.
Contact our consultant and we will help you achieve your training goals.

Contact with us