Training courses and practical workshops dedicated to maintenance services of the following branches of industry: automation, mechanics, energy, technology, design and construction.

PARKER Hannifin – partnership within equipment delivery and conducting training seminars

Our partnership with PARKER Hannifin is mainly focused on the contact with the world’s leading supplier of hydraulic and pneumatic components. Our training positions are fitted with the equipment provided by the manufacturer, which allows the students to practice with real elements and systems applied in the industry.

We invite all the visitors to see our teaching facilities.

View the gallery

High quality of our services is confirmed by
continuously returning clients.

As much as 85% of enterprises that we have worked
with decided to choose our trainings once again.
It is reflected in the received references.


Chwalimy poziom wiedzy prowadzących..
Potwierdzamy profesjonalne podejście do prowadzonej działalności szkoleniowej Read more

Kursy zadowoliły oczekiwania naszych pracowników...
Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą EMT-Systems. Pozytywne opinie kierujemy również w stronę obsługi administracyjnej projektu Read more

Pierwsze efekty szkolenia uwidoczniły się niezwykle szybko...
organizację szkolenia, zakres merytoryczny, jak i kwalifikacje trenerów ocenione zostały bardzo wysoko, a pierwsze efekty szkoleniowe uwidoczniły się niezwykle szybko. Podczas szkolenia trener przekazał praktyczną wiedzę w sposób jasny i precyzyjny, a forma szkolenia pozwoliła na skonfrontowanie przekazywanej wiedzy z jej praktycznym wykorzystaniem Read more

See all references

Our industry partners

Clients, who benefited from our training services

Join them and
change the image of your company.

Start improving your effectiveness and minimizing breakdowns.
Contact our consultant and we will help you achieve your training goals.

Contact with us