Training courses and practical workshops dedicated to maintenance services of the following branches of industry: automation, mechanics, energy, technology, design and construction.

KMP1

Manufacture of elements made of composites

High quality of our services is confirmed by
continuously returning clients.

As much as 85% of enterprises that we have worked
with decided to choose our trainings once again.
It is reflected in the received references.


Profesjonalnie przekazywana wiedza poparta dużą ilością praktycznych modeli...
profesjonalnie przekazywana wiedza poparta dużą ilością praktycznych modeli pomocnych w zrozumieniu tematyki budowy i zasad działania, zostały wysoko ocenione przez naszego pracownika Read more

Ćwiczenia praktyczne na rzeczywistych urządzeniach...
poziom merytoryczny prowadzonych zajęć oraz ćwiczenia praktyczne na rzeczywistych urządzeniach i elementach spełniły stawiane oczekiwania Read more

Szkolenia stworzone pod nasze potrzeby...
na miejsce szkolenia dostarczono specjalistyczne stanowisko dydaktyczne wspomagające praktyczną część kursu Read more

See all references

Our industry partners

Clients, who benefited from our training services

Join them and
change the image of your company.

Start improving your effectiveness and minimizing breakdowns.
Contact our consultant and we will help you achieve your training goals.

Contact with us