Training courses and practical workshops dedicated to maintenance services of the following branches of industry: automation, mechanics, energy, technology, design and construction.

Training calendar

Laboratory positions

Visit the gallery

High quality of our services is confirmed by
continuously returning clients.

As much as 85% of enterprises that we have worked
with decided to choose our trainings once again.
It is reflected in the received references.


Great emphasis on practical exercises ...
trainings required highly specialized equipment that has been provided by the organizer. Our employees emphasize high quality of the classes and great focus on the practical part of the training Read more

Program szkolenia był doskonale dostosowany...
uczestnicy szkolenia wysoko oceniają poziom wiedzy i umiejętności jej przekazywania. Program szkolenia był doskonale dostosowany do naszych oczekiwań i potrzeb. Wyważone połączenie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych zagwarantował pełnym zrozumieniem zagadnień pneumatyki Read more

Dobra współpraca administracyjna na poziomie organizacji szkoleń...
po przeprowadzonych analizach oceniamy szkolenia jako bardzo przydatne w codziennej pracy naszego personelu Read more

See all references

Our industry partners

Clients, who benefited from our training services

Join them and
change the image of your company.

Start improving your effectiveness and minimizing breakdowns.
Contact our consultant and we will help you achieve your training goals.

Contact with us